What to do, when crisis strikes?part – 9

No matter how good an abstinence plan you set for yourself, no matter how strongly motivated and determined you are, a crisis occurs. It has surprised me at first. I felt helpless and listless, but I didn’t realize I was in a crisis. Over time, I learned to observe and recognize myself and my feelings.Continue reading “What to do, when crisis strikes?part – 9”

Kaj storiti v krizi? del – 9

Ne glede na to, kako dober plan abstiniranja si zastaviš, kako močno si motiviran in odločen, kriza nastopi. Mene je na začetku vedno presenetila. Počutil sem se nemočnega in brezvoljnega, vendar se nisem zavedal, da sem v krizi. Čez čas sem se naučil opazovati in prepoznavati sebe in svoje občutke. Takrat sem ugotovil, da seContinue reading “Kaj storiti v krizi? del – 9”

Life begins where fear ends part – 8

As Osho, Indian guru and mystic, says, life begins where fear ends. I found his books when I was solving my mental problems. I discovered, that deep inside me I had problems with fear. I didn’t appreciate my choices and I always sought other´s opinions. To me it was always very important what other peopleContinue reading “Life begins where fear ends part – 8”

Življenje se začne, kjer se strah konča del – 8

Tako pravi Osho, indijski duhovni učitelj, avtor knjig na katere sem naletel med procesiranjem svojih težav. Odkril sem, da imam globoko v sebi težave s strahom. Ne cenim svoje izbire, vedno iščem drugo mnenje. Seveda se mi zdi zelo pomembno kaj drugi mislijo o meni, o mojih dejanjih in kaj bodo rekli na to. SContinue reading “Življenje se začne, kjer se strah konča del – 8”

My inspiration and motivation part-7

During the treatment, one special method of therapy, was my favorite. Reciter club where we read poems from many different authors. Mostly Slovenian but also some foreign. In this fast world we are living, we forget the things that we actually like. Here in Slovenia we have a saying ˝Far from the eyes, far fromContinue reading “My inspiration and motivation part-7”

Moja inspiracija in motivacija del – 7

Med zdravljenjem sem se zbližal s prav posebno obliko terapije. Recitacijski krožek, kjer smo prebirali pesmi številnih avtorjev. V glavnem slovenskih, nekaj pa tudi tujih. Ob hitrem tempu življenja kot ga imamo, velikokrat pozabimo na stvari, ki jih imamo radi. Znan je rek, daleč od oči, daleč od srca. In res je. Sam si nikoliContinue reading “Moja inspiracija in motivacija del – 7”

Basic problems part – 6

After first few weeks of the treatment I got basic insight in my problems. I reconcile with the fact, that addiction was controlling my life. During this period, I accepted many compromises that were inevitable because of hiding the truth, running away from real feelings and because of creating false ego. I wasn’t capable ofContinue reading “Basic problems part – 6”

Osnovna težava del – 6

Po nekaj tednih zdravljenja sem dobil osnovni uvid v moje težave. Sprijaznil sem se z dejstvom, da je odvisnost usmerjala moje življenje. V času odvisnosti sem sprejel mnogo kompromisov, ki so bili neizbežni zaradi skrivanja resnice, bežanja od čustev in ustvarjanja lažnega ega. Nikakor se nisem znal in želel soočiti z resnico ampak sem jiContinue reading “Osnovna težava del – 6”

Desire? It´s familiar to me part – 5

First work I had to do in the treatment, was writing a biography. I had to describe my feelings, experiences, important events in my life, fears, disappointments and desires. It is important that you remember your childhood. That you find your first memories and feelings about them. I had big troubles with finding my firstContinue reading “Desire? It´s familiar to me part – 5”

Hrepenenje? Mi je znano del – 5

Prva naloga iz programa zdravljenja, ki sem jo opravil je bila pisanje življenjepisa. Opisati sem moral občutke, doživetja, pomembne dogodke, strahove, razočaranja in hrepenenja. Pomembno je tudi, da si predstavljaš otroštvo, prikličeš svoje prve spomine in občutke ob njih. Veliko težav sem imel z določanjem svojega prvega spomina. Težko razločim, česar se resnično spomnim inContinue reading “Hrepenenje? Mi je znano del – 5”