What did I replace with my gambling? Part – 12

One of the key tasks in treatment is to discover the causes of addiction. After almost three months of treatment in the hospital, after many therapeutic talks and workshops, I presented my debate topic in front of the whole department entitled “What did I replace with my acting?”. I will share the original with you.Continue reading “What did I replace with my gambling? Part – 12”

Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem? Del – 12

Ena od ključnih nalog pri zdravljenju je odkrivanje vzrokov za nastanek odvisnosti. Po skoraj treh mesecih zdravljenja v bolnišnici, po prestanih številnih terapevtskih pogovorih in delavnicah sem pred celotnim oddelkom predstavil svojo debatno temo z naslovom ˝Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem?˝. Izvirnik bom delil z vami. Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem? Več knjigContinue reading “Kaj sem nadomeščal s svojim igranjem? Del – 12”