A year without gambling has passed part-13

After a long break, I have new motivation to write. It’s been over a year since the last bet. I will definitely remember 2020, because it was the first in the last eight years without gambling. The unusual and turbulent year, which was for many people one of the most difficult and unpopular in theirContinue reading “A year without gambling has passed part-13”

Minilo je leto brez ˝gemblanja˝ del-13

Po daljšem premoru nova motivacija za pisanje. Minilo je že več kot leto od zadnje stave. Leto 2020 si bom prav gotovo zapomnil po tem, da je po dolgih osmih letih prvo brez ˝gemblanja˝. Nenavadno in turbulentno leto, ki je bilo za veliko ljudi eno najtežjih in nepriljubljenih v njihovi zgodovini, je bilo zame polnoContinue reading “Minilo je leto brez ˝gemblanja˝ del-13”