Why don’t we talk about problems? Part – 11

During treatment, I found that men find it really difficult to express their emotions. It is hard for them to talk openly about anything. There is no need, because they are fine anyway. It could be worse. There are problems but we will get through somehow. Why would one spent time with friends for talkingContinue reading “Why don’t we talk about problems? Part – 11”

Zakaj se ne pogovarjamo o težavah? del – 11

Tekom zdravljenja sem ugotavljal, da imamo moški res hude težave z izražanjem svojih čustev. Težko se zgodi, da se o tem odkrito pogovarjamo. Saj ni potrebe, ker smo tako ali tako v redu. Lahko bi bilo huje. Problemi so ampak bom že nekako. Zakaj bi čas, ko sem s prijatelji zapravljal za brezvezne težave inContinue reading “Zakaj se ne pogovarjamo o težavah? del – 11”

Do you believe in destiny? Part – 10

I have heard many times that our lives unfold as we are destined. That we are born with purpose and reason and that things happen as written in the stars. Things and events are predetermined. Is that really so? An old proverb says: “man is turning and life turns”. What about our free will? Don’tContinue reading “Do you believe in destiny? Part – 10”

Ali verjameš v usodo? Del – 10

Velikokrat sem že slišal, da se naša življenja odvijajo, kot nam je usojeno. Da se rodimo z namenom in razlogom ter se stvari dogajajo kot je zapisano v zvezdah. Stvari in dogodki so v naprej določeni. Pa je to res tako? Star pregovor pravi: ˝človek obrača, življenje pa obrne˝. Kaj pa naša svobodna volja? AliContinue reading “Ali verjameš v usodo? Del – 10”

What to do, when crisis strikes?part – 9

No matter how good an abstinence plan you set for yourself, no matter how strongly motivated and determined you are, a crisis occurs. It has surprised me at first. I felt helpless and listless, but I didn’t realize I was in a crisis. Over time, I learned to observe and recognize myself and my feelings.Continue reading “What to do, when crisis strikes?part – 9”

Kaj storiti v krizi? del – 9

Ne glede na to, kako dober plan abstiniranja si zastaviš, kako močno si motiviran in odločen, kriza nastopi. Mene je na začetku vedno presenetila. Počutil sem se nemočnega in brezvoljnega, vendar se nisem zavedal, da sem v krizi. Čez čas sem se naučil opazovati in prepoznavati sebe in svoje občutke. Takrat sem ugotovil, da seContinue reading “Kaj storiti v krizi? del – 9”

Life begins where fear ends part – 8

As Osho, Indian guru and mystic, says, life begins where fear ends. I found his books when I was solving my mental problems. I discovered, that deep inside me I had problems with fear. I didn’t appreciate my choices and I always sought other´s opinions. To me it was always very important what other peopleContinue reading “Life begins where fear ends part – 8”

Življenje se začne, kjer se strah konča del – 8

Tako pravi Osho, indijski duhovni učitelj, avtor knjig na katere sem naletel med procesiranjem svojih težav. Odkril sem, da imam globoko v sebi težave s strahom. Ne cenim svoje izbire, vedno iščem drugo mnenje. Seveda se mi zdi zelo pomembno kaj drugi mislijo o meni, o mojih dejanjih in kaj bodo rekli na to. SContinue reading “Življenje se začne, kjer se strah konča del – 8”

My inspiration and motivation part-7

During the treatment, one special method of therapy, was my favorite. Reciter club where we read poems from many different authors. Mostly Slovenian but also some foreign. In this fast world we are living, we forget the things that we actually like. Here in Slovenia we have a saying ˝Far from the eyes, far fromContinue reading “My inspiration and motivation part-7”

Moja inspiracija in motivacija del – 7

Med zdravljenjem sem se zbližal s prav posebno obliko terapije. Recitacijski krožek, kjer smo prebirali pesmi številnih avtorjev. V glavnem slovenskih, nekaj pa tudi tujih. Ob hitrem tempu življenja kot ga imamo, velikokrat pozabimo na stvari, ki jih imamo radi. Znan je rek, daleč od oči, daleč od srca. In res je. Sam si nikoliContinue reading “Moja inspiracija in motivacija del – 7”